Product description

Kjell Inge Røkke (født 25. oktober 1958 i Molde) er en norsk forretningsmann og blant de rikeste i Norge, og kontrollerer det norske selskapet Aker Solutions. Han var også medeier i Wimbledon Football Club og involvert i den kontroversielle flyttingen av laget fra London til Milton Keynes.Røkke startet som fisker på 18 år, og har ingen videregående eller høyere utdanning. I flere år jobbet han på fisketrålere i Alaska. Røkke hadde base i Seattle, Washington på 1980-tallet, og eide og drev American Seafoods Company and Resource Group International (RGI), som inkluderer Brooks Sports og Helly Hansen. På midten av 1990-tallet kom han tilbake til Norge og kjøpte og omstrukturerte forskjellige selskaper.I 2008 ble Røkke ansett for å være den syvende rikeste personen i Norge, med en formue på 12,5 milliarder kroner, omtrent 2,2 milliarder amerikanske dollar. Røkke lider av dysleksi, men hevder at det har hjulpet ham til hans suksess, og uttaler at han ikke ville vært der han er i dag uten dysleksien.